ČÍTATEĽ V DRUHOM ROČNÍKU

Pracovné listy K učebnici čítania pre 2. ročník základných škôl. 64 strán, formát A4, väzba: V1.


Metodické poznámky K učebnici čítania a pracovným listom k učebnici čítania pre 2. ročník základných škôl
Čítanka pre 2. ročník - ukážky

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR 2010-19609/50300-4-sekr.