ČÍSLICOVOSet čísiel Nápovedné tabule na vyvodzovanie číslic, pracovný zošit určený na vyvodzovanie, precvičovanie a upevňovanie základných číslic. Súbor obsahuje 11 plnofarebných polaminovaných hárkov (A3) základných číslic pre 1. ročník základných škôl.


Pracovný zošit Pomôcka určená na hodiny matematiky v 1. ročníku základných škôl zameraná na precvičovanie písania základných číslic. Je určený na vyvodzovanie a upevňovanie základných číslic a prvotný nácvik matematických operácií. 32 strán, formát 4/5, väzba V1 - klasický zošit.
Matematika pre 1. ročník - ukážky

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR 2010-19608/50322:-sekr.